Idézetek

Adolf Hitler:


"Az eszme győzelme annál könnyebben lesz lehetséges,
minél nagyobb arányú az embereket összességében befolyásoló propaganda"

"Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet."

"Az igazán nagy embert az jellemzi, hogy a lehetetlent akarja, és valósítja meg."

"Számomra és minden igazi nemzetiszocialista számára csak egy alapelv van: Nép és Haza:"

"Az ember létezésének legfontosabb célja fajtájának fenntartása."

"Harcolni csak azért lehet, amit szeretünk, szeretni pedig csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni viszont azt, amit legalább is ismerünk."

"A múlt minden nagy kultúrája csak azért ment tönkre, mert az eredetileg alkotó fajt a vérkeveredés megmérgezte."

"A zsidó a hazugság legnagyobb mestere, a hazugság és a csalás az ő fegyvere"

"Ha a kormányzati erőszak segítségével egy népet a tönk szélére juttattak, akkor mindenkinek, aki e néphez tartozik, nemcsak joga, de egyenesen kötelessége a forradalom!"

"Az erősebb faj el fogja söpörni a gyöngébbet, mert az életösztön a maga végső formájában az egyesek ún. emberiessége által emelt összes mondvacsinált akadályt újra és újra le fogja dönteni, hogy annak helyébe a
természetnek az a humanitása léphessen, amely megsemmisíti a gyöngét, hogy helyet biztosítson az erős számára"

"Valószínű, hogy eleinte az árja is nomád volt, és csak az idő múlásával telepedett le, de azért még sohasem volt zsidó. Nem, a zsidó nem nomád, mert már a nomádoknak is volt bizonyos véleménye a munka fogalmáról...
A zsidó sohasem volt nomád, hanem mindig csak parazita más népek testében."

"Amiért harcunkat vívjuk, az Fajunk és Népünk fennállásának és szaporodásának a biztosítása, gyermekeink eltartása, Vérünk tisztán tartása, a Haza szabadsága és függetlensége."

"Feladatunk nagysága és nehézségei teszik valószínűvé, hogy erre a küzdelemre csak a legkitűnőbb harcosok vállalkoznak"

"Aki élni akar, harcoljon is, és aki az örök küzdelem eme világában nem akar harcolni, nem érdemli meg az életet"

"Minden zsidó rágalom és minden zsidó hazugság harcosunk testén egy-egy kitüntető sebhely"

"Mindenekelőtt általában véve a fiatalember agyát nem szabad olyan dolgokkal terhelni, amelyek 95%-ára amúgy sincs szüksége, és amiket ennél fogva el is felejt."

"Zsidók voltak -és ma is ők- azok, akik a négereket a Rajna partjára hozták, mindig azzal a hátsó gondolattal és világos céllal, hogy az ebből óhatatlanul következő elkorcsosulás tönkre tegye a gyűlölt fehér fajt, letaszítsa azt a kulturális és politikai magaslatáról és önmagát tegye annak urává.
Mert azt a népfajt, amely ügyel vérének tisztaságára, azt a zsidó sohasem lesz képes leigázni. Itt a Földön Ő mindig csak a korcsok ura lesz, ezért igyekszik tervszerűen arra, hogy az egyedek folyamatos fertőzésével a faj színvonalát süllyessze."

"Ha egy faj magát tisztán akarja tartani, azzal bebizonyítja életerejét és élni akarását. Nekem normálisnak tűnik, hogy mindenki büszke a saját fajára, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy lenézi a többieket."

"Számomra nincs más út: győzelem, vagy halál!"Szálasi Ferenc:
"Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!"

"A Hazáért való harcban meghalni lehet, de elfáradni soha!"

"Valójában azonban a nemzetiszocializmus lényege abból az érzésből csírázott, amely először ösztönözte az első embert erre a felkiáltásra: „Édes Hazám!”"

"Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz."

"Az emberek azért hiszik el olyan könnyen és szívesen a hazugságokat, hogy áldozatot ne kelljen hozniuk az eszméért, és ne kelljen szenvedniük az igazságért."

"Ami a nőnek a szépítőszer, a férfinak az edzés: az a mozgalom számára az üldözés: szép lesz, erős lesz."

"A liberalizmusból fakadt összes rendszerek mind el fognak bukni, mert csak egy százaléknak jelentenek igazságot és boldogságot, s kilencvenkilencnek igazságtalanságot és boldogtalanságot."

"Aki a hazáját, népét, nemzetét igazán szereti, megérti egy másik nép, nemzet, haza emberének népszeretetét, nemzetszeretetét, hazaszeretetét!"

"Jön az új világ, jön a jobb kor, a halál jele alól hirdetjük, hogy jön a győzelem, de addig még az kezünkben nincs, számunkra nincs és nem lehet más gondolat, nem lehet más akarás, nem lehet más törvény, csak egy a HARC!"